Trafiksäkerhetskontroll

Trafiksäkerhetskontroll är en förebyggande åtgärd som ger dig säkrare fordon mellan besiktningarna. Trafiksäkerhetskontrollen är detsamma som en kontrollbesiktning. Resultatet är endast en rådgivning som inte rapporteras till någon myndighet och kan därmed inte heller leda till efterkontroll eller körförbud.

De flesta besiktningsfirmor erbjuder trafiksäkerhetskontroll utöver sina vanliga kontrollbesiktningar. Kontrollen brukar kosta lika mycket som en vanlig besiktning, och det är ett bra sätt för dig som vill köpa eller sälja bil att kontrollera att allting är som det ska med den. Det rekommenderas även för dig som är yrkeschaufför och kör långa sträckor med din bil mellan besiktningar, samt för företag som kanske har flera bilar i sin flotta och vill vara säkra på att dessa håller en viss standard. Du får här information om vilket skick bilen är i säkerhetsmässigt. Vad du väljer att göra sen är helt upp till dig, men du ges en god uppfattning om exempelvis bromsarna skick, bilens miljömätningar med mera.

Du kan även göra mer utförliga tester om du är intresserad av att få en hel genomgång av skicket på din bil. Exempelvis erbjuder Bilprovningen en bildiagnos för ett objektivt utlåtande om bilens kondition och funktion. Diagnosen tar ungefär en timme, där specialutbildad personal undersöker bilens mekanik såväl som elektronik. Här går man igenom exempelvis bilens plåt och lack, slitage på inredning, reglagens skick etc. Bilen provkörs även där man kontrollerar växlar, stabilitet, styrning, fjädring med mera. Och slutligen inspekteras rostskydd, däck, chassi och karosseri. Du får i kort en hel genomgång av alla olika aspekter på bilen, här för 1 590 kronor. En bildiagnos ger dig bra underlag för en bil du är intresserad av köpa, samt ger dig som säljare bättre möjlighet att sälja prissätta din bil mer korrekt. Det kan även vara en värd investering om du fortfarande har garanti på bilen, då du kan ta upp eventuella fel som dykt upp under inspektionen med din verkstad och få dem åtgärdade utan kostnad.

Andra inspektioner

Det finns också en rad andra inspektioner som kan göras hos olika aktörer för fordon i olika klasser. Exempelvis erbjuder Opus Bilprovning mindre tester så som bromstest och miljötest, samt fukttest och gasolkontroll för husvagnar och husbilar. En mängd kontroller finns även för transportfordon som har speciella behov inom yrkestrafik. Dekra är en av många besiktningsaktörer som bland annat erbjuder ADR-certifikat för transport av explosiva, brandfarliga eller hälsovådliga ämnen. De erbjuder även besiktning av lyftanordningar, LYP, vilket behövs kontrolleras enligt arbetsmiljöverket om det ska användas yrkesmässigt.

En annan inspektion du kan råka ut för är en så kallad “flygande inspektion”En flygande inspektion innebär att en polis eller bilinspektör stoppar dig på vägen och sedan utför en kontroll av ditt fordon. Ett av tre alternativ kan då följa: inga brister upptäcks och du får köra vidare; mindre brister upptäcks och du får ett föreläggande att reparera fordonet, samt så måste bilen därefter besiktigas hos en besiktningsfirma eller ackrediterad verkstad; allvarliga brister upptäckts och fordonet får körförbud, och bilen måste därmed bogseras från platsen. Du kan få genomgå en flygande inspektion när som helst och utan förvarning.